Treo Tranh Đá Quý Sơn Thủy, Tài vận hanh thông

Tranh sơn thủy lấy cảnh tượng tự nhiên làm chủ thể, còn có thể mang lại cho mọi người trong gia đình cảm giác ấm áp hòa thuận.

Kinh sách nói: “Núi quản nhân đinh, nước quản tài lộc”, tranh đá quý sơn thủy có cả núi và nước, có thể chủ sức khỏe dồi dào, công việc thuận lợi, tài vận hanh thông
Nếu là tranh phong cảnh nước, tất chủ vượng tài, có lợi với việc làm ăn buôn bán;

Nếu là tranh phong cảnh núi, tất chủ vượng đinh, có lợi đối với sức khỏe của mọi người trong nhà.

Tranh sơn thủy còn tạo cho người ta cảm giác ấm áp yên lòng, có tác dụng an thần, tĩnh tâm, có thể khiến người ta có cảm giác nguyện vọng của mình sẽ nhanh chóng đạt được.